Odložení všech akcí, pozastavení vracení peněž

Vážení klienti LadiesNight.cz,

ačkoliv neradi, dospěli jsme k rozhodnutí učinit několik zásadních změn a opatření. V první řadě vás všechny prosíme o důkladné přečtení a pokud možno pochopení našich důvodů. Konzultovali jsme vše s právníkem, udělali potřebné kalkulace a nemáme prozatím jiné východisko.

  1. Vzhledem ke stále trvající nejistotě, zda-li jsou termíny v květnu a červnu realizovatelné a vzhledem k enormnímu počtu žádostí o vrácení vstupného, odkládáme tato vystoupení prozatím na neurčito. Prodej vstupenek je tímto ukončen až do odvolání.
  2. K vracení peněz za vstupné nebude nakonec ze strany LadiesNight s.r.o. prozatím přistoupeno. Toto se týká jen a pouze vstupenek zakoupených na ladiesnight.cz. Odůvodnění:
    1. Zatím není jasné, jakým způsobem legálně postupovat. Náš původní záměr vrátit peníze všem, kteří o to žádají, byl upřímný, nicméně opřený o výklad zákona (krizový zákon § 36), který nám přišel vcelku jednoznačný a poskytoval nám naději na odškodnění za vzniklé ztráty. Vzhledem k aktuálnímu vývoji na politické scéně je situace nicméně mnohem komplikovanější.
    2. Žádosti o vrácení peněz dosáhly takové výše, že bychom nemohli vystoupení v posunutých termínech realizovat a byli nuceni bezodkladně podat insolvenční návrh sami na sebe. V takovém případě by to znamenalo konec firmy, zdlouhavou likvidaci a pouze částečné odškodnění všech držitelů vstupenek. Většinu akcí jsme připravovali již od konce léta minulého roku a do marketingu a rozvoje investovali značné částky. Většina prodejů u našich partnerů byla již vrácena a i přes mnoho rozumných kompromisů, kterých jsme dosáhli s California Dreams, kteří nám vždy rádi vyšli vstříc, pohybujeme  se díky aktuálnímu dění ve značných ztrátách. Možností využít podzimní sezóny bychom se nicméně mohli dostat zpět do zisků a posléze uspokojit všechny naše klienty, ať už vrácením vstupného, nebo poskytnutím kvalitní a ničím nerušené show.
  3. Zaplacené vstupné ponecháme v platnosti minimálně 1 rok od konce nouzového stavu a půjde je využít u všech budoucích akcí pořádaných LadiesNight s.r.o. Bližší detaily budeme upřesňovat do budoucna.
  4. Pro soukromá vystoupení a rozlučkové jízdy na klíč platí stále původní informace z předchozího příspěvku.
  5. Na jednotlivé žádosti o vrácení peněz, nebo poskytnutí dalších informací s tím spojeným nemůžeme a nebudeme odpovídat z kapacitních důvodů.

Je nám jasné, že pro spoustu z vás je to nepříjemná zpráva a velice nás mrzí, že se nemůžeme řídit původním záměrem. Naší prioritou je ale stále ochrana všech našich klientů bez rozdílu. Vrácením peněz jedné části z nich by došlo k nezaslouženému znevýhodnění druhé. Stále nicméně věříme, že se nám podaří nakonec vyhovět všem, jen k tomu potřebujeme mnohem více času (a ideálně i vládu práva a rozumu v této zemi).

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné fyzické i duševní zdraví v této nelehké době.

Za LadiesNight s.r.o.,

Ondřej Klíma,
jednatel společnosti