Přesun akcí a nové termíny

AKTUALIZACE 26. 7. 2021:

Vážení zákazníci,

v současnosti platí následující informace:

Přesuny:
Pokud chcete uplatnit svoji vstupenku na některou z vypsaných akcí (mimo MS2022), zašlete prosím email na info@ladiesnight.cz s předmětem PŘESUN VSTUPENEK a v textu zprávy prosím uveďte původní událost, novou událost, číslo a bezp. kód dosud neuplatněných vstupenek.
Například:
Předmět: PŘESUN VSTUPENEK
Zpráva: České Budějovice 3. 5. 2020, ČB 19. 11. 2021, <čísla vstupenek, pokud jde o částečný přesun>

Pokud neuvedete čísla vstupenek, budou přesunuty všechny vstupenky z obejdnávky. V případě skupinových lístku lze přesunout pouze jako celek.
Přesun je potřeba nahlásit nejméně 14 dnů před začátkem události. V případě nenahlášení lze vstup zkusit využít, ale z kapacitních důvodů nemusíte být vpuštěni.
V případě přesunu vstupenek, nebo jejich využití na místě, dochází ke ztrátě nároku na vrácení peněz (pokud se akce uskuteční).

Vracení peněz:
Vzhledem k minimální podpoře ze strany státu a absurdní byrokratické zátěži se nám nepodařilo v dostatečné míře subvencovat škody způsobené zásahy vlády v období posledního roku a půl. Vzhledem k této situaci jsme nuceni využít aktualizovaného zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí. Ten nově stanoví ochranou lhůtu pro vrácení vstupeného až na 31. října roku 2022.
Všechny nevyužité vstupenky z akcí přesunutých, či zrušených, v důsledku nařízení vlády v posledním roce a půl, jsou automaticky využitelné jako vouchery na akce v naší nabídce. Pokud k jejich využití nedojde, budou Vám vráceny peníze na konci ochranné lhůty. Vzhledem k administrativní zátěži, kterou tato operace představuje, vytvoříme do konce ochrané lhůty systém, kde se půjde k vrácení peněz přihlásit a sdělit nám instrukce pro vrácení (pokud již nebude možné vrátit platby kartou). Všechny žádosti přijaté emailem v minulosti budou v systému zaevidovány a nebude třeba žádat znovu. V určitých případech může dojít k telefonickému ověření oprávněnosti nároku.

Nové akce a aktuální opatření:
Pro vstup na akce je nyní mít jedno z těchto potvrzení:
– AG, nebo PCR test (max stáří dle aktuálních nařízení)
– doklad o prodělání nemoci v posledních 180 dnech
– doklad o kompletním očkování (detaily viz aktuální nařízení)
Smotesty na místě, ani prohlášení o bezinfekčnosti již nebudou akceptována.
Rádi bychom podotkli, že ne se všemi nařízeními souhlasíme, ale jejich dodržování je kritické pro bezproblémové proběhnutí akcí, a proto budou z naší strany důrazně vyžadována. V případě neprokázání se potřebným potvrzením nebudete na akci vpuštěni a vstupné Vám v takovém případě nemůže býti vráceno.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.

Za Ladiesnight.cz,

Ondřej Klíma
Jednatel


AKTUALIZACE 8. 4. 2021:

Akce, které již nejsou v nabídce byly s definitivní platností zrušeny a o vracení vstupného není třeba žádat. Akce v Ostravě byla přesunuta. Akce v ČB byla zrušena.
Vracení vstupného je stále plánováno na konec roku dle zákona (ochraná lhůta). Minulý rok nám byla uhrazena část marně vynaložených nákladů za podzim 2019 /jaro 2020. Bohužel tato kompenzace zdaleka nestačí na pokrytí  všech ztrát způsobených zásahy státu. V současné chvíli se snažíme zajistit pokrytí i zbylých ztrát (bohužel nesmíme stále podnikat, takže jediným zdrojem jsou kompenzace). Jakmile shromáždíme dostatek prostředků na vyplacení všech vstupenek bez rozdílu, neprodleně tak učiníme, nehledě na ochranou lhůtu.
Děkujeme za pochopení


Následující informace se týkají všech držitelů vstupenek na akce, které se neuskutečnili v původním termínu mezi 14. 3. 2020 – 31. 6. 2020.

Na základě zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí jsme se rozhodli k následujícím krokům:

 • Všechny vstupenky na neuskutečněné akce (dále jen vstupenky) byly automaticky přesunuty na další termín události v původně zakoupeném městě.
 • Vstupenky jsou nicméně považovány za vouchery (není třeba o ně explicitně žádat) a je tedy možné, nechat si je na základě písemné žádosti přesunout do jiného města.
 • Pokud se máte v plánu zúčastnit akce v novém termínu, prosíme o zaslání zprávy z původního emailu nákupu ve tvaru:
  Předmět: Přesun vstupenek
  Zpráva: Potvrzuji účast na novém termínu / Žádám o přesun na událost <jméno události>
  na info@ladiesnight.cz a to nejpozději 14 dnů před začátkem akce.
 • Využít vstupenku půjde i bez předchozího potvrzení předložením u vchodu, nicméně v případě překročení kapacit události může dojít k omezení zakoupených služeb (sezení v předních řadách, atp.), nebo nevpuštění do sálu.
 • Přesun vstupenek / potvrzení nového termínu se považuje za závazné a zaniká tak právo na vrácení vstupného.
 • Pokud Vám aktuálně vypsané termíny nevyhovují, je možné až do konce ochranné doby využít libovolnou další akci, kterou můžeme zařadit do prodeje.

Vracení vstupného:

Pokud nedojde k využití vstupenek na náhradní akci, budou vráceny peníze na základě žádosti po ukončení ochranné doby, která trvá do 31. 10. 2021. Pokud jste již o vrácení žádali, není třeba žádat znovu. Pokud se nakonec rozhodnete svou vstupenku využít, bude tato žádost považována automaticky za bezpředmětnou.
V případě, že patříte do chráněné skupiny obyvatelstva (§ 5  odstavec 3 výše uvedeného zákona) , která má na vrácení nárok bezodkladně, zašlete doklady prokazující danou skutečnost na info@ladiesnight.cz.

Nové termíny:

V současné chvíli jsou na ladiesnight.cz a našem FB nové termíny akcí, které jsou již finální. Pro zatím je možné dokoupit pouze základní vstupné (eTicket), během následujících týdnů uvedeme do prodeje i další druhy vstupenek, včetně možnosti tištěných poukazů.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás na vystoupení.

open