Přesun akcí a nové termíny

AKTUALIZACE 30. 3. 2022:

Vážení zákazníci,

stále se nám opakují dotazy na vracení vstupného za akce zrušené nařízením vlády z let 2020-2021. Jak jsme již dříve informovali, byli a stále “… jsme nuceni využít aktualizovaného zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí. Ten nově stanoví ochranou lhůtu pro vrácení vstupeného až na 31. října roku 2022.”

Prosíme Vás o trpělivost, zatímco vyhodnocujeme výsledky z akcí, které se již uskutečnili. Jakmile bude ekonomická situace firmy dostatečně bezpečná, abychom mohli začít vracet peníze a neohroziili naší existenci, okamžitě tak učiníme. Samozřejmě nejpozději v termínu určeném zákonem.

Na dotazy na toto téma nemůžeme reagovat jednotlivě.

Pokud si přejete využít vstupenky z tohoto období na libovolnou jinou akci, pište prosím na info@ladiesnight.cz. Stačí uvést akci, na kterou vstupenky chcete převést a odeslat zprávu z emailu, ze kterého byl uskutečněn původní nákup.

Děkujeme za pochopení a Vaší přízeň.

AKTUALIZACE 2. 12. 2021:

Vážení zákazníci,

v současnosti platí následující informace:

Olomouc 4. 12. 2021 – vyjádření k aktuální situaci: 

Vážené klientky, vážení klienti,
 
čekali jsme až do poslední chvíle, zda-li se nezmění aktuální pravidla zpět k normálu tak, aby mohla událost v Olomouci proběhnout pro všechny bez rozdílu. Bohužel se tak nestalo.
Akce proběhne dle plánu (v S clubu od 20:00), nicméně vstup na ní bude řízen aktuálním nařízením MZ.
 
Jak jsme již mnohým z Vás vysvětlovali v soukromých zprávách, o problematičnosti situaci pro neočkované víme a řešili jsme nejen počet lidí, kterých se týká, ale i legální rozměr celé záležitosti. Není Vás málo a tak se ještě jednou omlouváme, že jsme nebyli schopni odpovědět všem a dříve.
 
Jak budeme tedy řešit situaci v Olomouci, případně na dalších akcích, kterých by se dotklo podobné nařízení?
 
Po delší úvaze jsme se rozhodli umožnit všem, kteří nevyužijí / nemohou využít své vstupenky na tuto akci, vstup na libovolnou jinou akci a to bez předchozího nahlášení. Při návštěvě akce budou poté Vaše vstupenky zneplatněny stejně, jako byste přišli na původní akci. Cílený přesun vstupenek tak není potřeba, navíc nevíme, kdo na něj má nárok, protože prokazovat neexistenci očkování skutečně nelze, a ani o to nestojíme.
Stačí tedy na akci nepřijít a využít vstupenku na libovolné jiné akci California Dreams v budoucnu a to v následujících 12 měsících. Vrácení vstupného není možné.
 
Během večera přidáme na web další akce, na které budete snad již moci přijít, případně je již nyní najdete na https://californiadreams.cz/. Další termín v Olomouci bude 5. února. Jediná akce, na kterou volný vstup využít nelze je MS ve stripu 2022.
 

Pokud pro Vás není toto řešení dostačující, je třeba náhradu škody požadovat od ministerstva financí dle pandemického zákona https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-94 § 9 Náhrada škody, jelikož z našeho pohledu k Vaší újmě dochází ze strany státu, který nás nutí neumožnit Vám vstup. V tomto směru Vám rádi poskytneme oficiální vyjádření o zamezení vstupu na akci a odmítnutí vrácení peněz z výše uvedených důvodů. Věříme, že by ji mělo být vyhověno a jedná se o korektní postup vzhledem k platné legislativě.

Přejeme Vám všem pevné zdraví, děkujeme za pochopení a doufáme, že se s Vámi potkáme v lepších časech.


Ostatní akce před létem 2021:

Přesuny:
Pokud chcete uplatnit svoji vstupenku na některou z vypsaných akcí (mimo MS2022), zašlete prosím email na info@ladiesnight.cz s předmětem PŘESUN VSTUPENEK a v textu zprávy prosím uveďte původní událost, novou událost, číslo a bezp. kód dosud neuplatněných vstupenek.
Například:
Předmět: PŘESUN VSTUPENEK
Zpráva: České Budějovice 3. 5. 2020, ČB 19. 11. 2021, <čísla vstupenek, pokud jde o částečný přesun>

Pokud neuvedete čísla vstupenek, budou přesunuty všechny vstupenky z obejdnávky. V případě skupinových lístku lze přesunout pouze jako celek.
Přesun je potřeba nahlásit nejméně 14 dnů před začátkem události. V případě nenahlášení lze vstup zkusit využít, ale z kapacitních důvodů nemusíte být vpuštěni.
V případě přesunu vstupenek, nebo jejich využití na místě, dochází ke ztrátě nároku na vrácení peněz (pokud se akce uskuteční).

Vracení peněz:
Vzhledem k minimální podpoře ze strany státu a absurdní byrokratické zátěži se nám nepodařilo v dostatečné míře subvencovat škody způsobené zásahy vlády v období posledního roku a půl. Vzhledem k této situaci jsme nuceni využít aktualizovaného zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí. Ten nově stanoví ochranou lhůtu pro vrácení vstupeného až na 31. října roku 2022.
Všechny nevyužité vstupenky z akcí přesunutých, či zrušených, v důsledku nařízení vlády v posledním roce a půl, jsou automaticky využitelné jako vouchery na akce v naší nabídce. Pokud k jejich využití nedojde, budou Vám vráceny peníze na konci ochranné lhůty. Vzhledem k administrativní zátěži, kterou tato operace představuje, vytvoříme do konce ochrané lhůty systém, kde se půjde k vrácení peněz přihlásit a sdělit nám instrukce pro vrácení (pokud již nebude možné vrátit platby kartou). Všechny žádosti přijaté emailem v minulosti budou v systému zaevidovány a nebude třeba žádat znovu. V určitých případech může dojít k telefonickému ověření oprávněnosti nároku.

Nové akce a aktuální opatření:
Pro vstup na akce je nyní mít jedno z těchto potvrzení:
– AG, nebo PCR test (max stáří dle aktuálních nařízení)
– doklad o prodělání nemoci v posledních 180 dnech
– doklad o kompletním očkování (detaily viz aktuální nařízení)
Smotesty na místě, ani prohlášení o bezinfekčnosti již nebudou akceptována.
Rádi bychom podotkli, že ne se všemi nařízeními souhlasíme, ale jejich dodržování je kritické pro bezproblémové proběhnutí akcí, a proto budou z naší strany důrazně vyžadována. V případě neprokázání se potřebným potvrzením nebudete na akci vpuštěni a vstupné Vám v takovém případě nemůže býti vráceno.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.

Za Ladiesnight.cz,

Ondřej Klíma
Jednatel


AKTUALIZACE 8. 4. 2021:

Akce, které již nejsou v nabídce byly s definitivní platností zrušeny a o vracení vstupného není třeba žádat. Akce v Ostravě byla přesunuta. Akce v ČB byla zrušena.
Vracení vstupného je stále plánováno na konec roku dle zákona (ochraná lhůta). Minulý rok nám byla uhrazena část marně vynaložených nákladů za podzim 2019 /jaro 2020. Bohužel tato kompenzace zdaleka nestačí na pokrytí  všech ztrát způsobených zásahy státu. V současné chvíli se snažíme zajistit pokrytí i zbylých ztrát (bohužel nesmíme stále podnikat, takže jediným zdrojem jsou kompenzace). Jakmile shromáždíme dostatek prostředků na vyplacení všech vstupenek bez rozdílu, neprodleně tak učiníme, nehledě na ochranou lhůtu.
Děkujeme za pochopení


Následující informace se týkají všech držitelů vstupenek na akce, které se neuskutečnili v původním termínu mezi 14. 3. 2020 – 31. 6. 2020.

Na základě zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí jsme se rozhodli k následujícím krokům:

 • Všechny vstupenky na neuskutečněné akce (dále jen vstupenky) byly automaticky přesunuty na další termín události v původně zakoupeném městě.
 • Vstupenky jsou nicméně považovány za vouchery (není třeba o ně explicitně žádat) a je tedy možné, nechat si je na základě písemné žádosti přesunout do jiného města.
 • Pokud se máte v plánu zúčastnit akce v novém termínu, prosíme o zaslání zprávy z původního emailu nákupu ve tvaru:
  Předmět: Přesun vstupenek
  Zpráva: Potvrzuji účast na novém termínu / Žádám o přesun na událost <jméno události>
  na info@ladiesnight.cz a to nejpozději 14 dnů před začátkem akce.
 • Využít vstupenku půjde i bez předchozího potvrzení předložením u vchodu, nicméně v případě překročení kapacit události může dojít k omezení zakoupených služeb (sezení v předních řadách, atp.), nebo nevpuštění do sálu.
 • Přesun vstupenek / potvrzení nového termínu se považuje za závazné a zaniká tak právo na vrácení vstupného.
 • Pokud Vám aktuálně vypsané termíny nevyhovují, je možné až do konce ochranné doby využít libovolnou další akci, kterou můžeme zařadit do prodeje.

Vracení vstupného:

Pokud nedojde k využití vstupenek na náhradní akci, budou vráceny peníze na základě žádosti po ukončení ochranné doby, která trvá do 31. 10. 2021. Pokud jste již o vrácení žádali, není třeba žádat znovu. Pokud se nakonec rozhodnete svou vstupenku využít, bude tato žádost považována automaticky za bezpředmětnou.
V případě, že patříte do chráněné skupiny obyvatelstva (§ 5  odstavec 3 výše uvedeného zákona) , která má na vrácení nárok bezodkladně, zašlete doklady prokazující danou skutečnost na info@ladiesnight.cz.

Nové termíny:

V současné chvíli jsou na ladiesnight.cz a našem FB nové termíny akcí, které jsou již finální. Pro zatím je možné dokoupit pouze základní vstupné (eTicket), během následujících týdnů uvedeme do prodeje i další druhy vstupenek, včetně možnosti tištěných poukazů.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás na vystoupení.