Přesun akcí a nové termíny

AKTUALIZACE 8. 4. 2021:

Akce, které již nejsou v nabídce byly s definitivní platností zrušeny a o vracení vstupného není třeba žádat. Akce v Ostravě byla přesunuta. Akce v ČB byla zrušena.
Vracení vstupného je stále plánováno na konec roku dle zákona (ochraná lhůta). Minulý rok nám byla uhrazena část marně vynaložených nákladů za podzim 2019 /jaro 2020. Bohužel tato kompenzace zdaleka nestačí na pokrytí  všech ztrát způsobených zásahy státu. V současné chvíli se snažíme zajistit pokrytí i zbylých ztrát (bohužel nesmíme stále podnikat, takže jediným zdrojem jsou kompenzace). Jakmile shromáždíme dostatek prostředků na vyplacení všech vstupenek bez rozdílu, neprodleně tak učiníme, nehledě na ochranou lhůtu.
Děkujeme za pochopení


Následující informace se týkají všech držitelů vstupenek na akce, které se neuskutečnili v původním termínu mezi 14. 3. 2020 – 31. 6. 2020.

Na základě zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí jsme se rozhodli k následujícím krokům:

 • Všechny vstupenky na neuskutečněné akce (dále jen vstupenky) byly automaticky přesunuty na další termín události v původně zakoupeném městě.
 • Vstupenky jsou nicméně považovány za vouchery (není třeba o ně explicitně žádat) a je tedy možné, nechat si je na základě písemné žádosti přesunout do jiného města.
 • Pokud se máte v plánu zúčastnit akce v novém termínu, prosíme o zaslání zprávy z původního emailu nákupu ve tvaru:
  Předmět: Přesun vstupenek
  Zpráva: Potvrzuji účast na novém termínu / Žádám o přesun na událost <jméno události>
  na info@ladiesnight.cz a to nejpozději 14 dnů před začátkem akce.
 • Využít vstupenku půjde i bez předchozího potvrzení předložením u vchodu, nicméně v případě překročení kapacit události může dojít k omezení zakoupených služeb (sezení v předních řadách, atp.), nebo nevpuštění do sálu.
 • Přesun vstupenek / potvrzení nového termínu se považuje za závazné a zaniká tak právo na vrácení vstupného.
 • Pokud Vám aktuálně vypsané termíny nevyhovují, je možné až do konce ochranné doby využít libovolnou další akci, kterou můžeme zařadit do prodeje.

Vracení vstupného:

Pokud nedojde k využití vstupenek na náhradní akci, budou vráceny peníze na základě žádosti po ukončení ochranné doby, která trvá do 31. 10. 2021. Pokud jste již o vrácení žádali, není třeba žádat znovu. Pokud se nakonec rozhodnete svou vstupenku využít, bude tato žádost považována automaticky za bezpředmětnou.
V případě, že patříte do chráněné skupiny obyvatelstva (§ 5  odstavec 3 výše uvedeného zákona) , která má na vrácení nárok bezodkladně, zašlete doklady prokazující danou skutečnost na info@ladiesnight.cz.

Nové termíny:

V současné chvíli jsou na ladiesnight.cz a našem FB nové termíny akcí, které jsou již finální. Pro zatím je možné dokoupit pouze základní vstupné (eTicket), během následujících týdnů uvedeme do prodeje i další druhy vstupenek, včetně možnosti tištěných poukazů.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás na vystoupení.