Přesun akcí a nové termíny

Následující informace se týkají všech držitelů vstupenek na akce, které se neuskutečnili v původním termínu mezi 14. 3. 2020 – 31. 6. 2020.

Na základě zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí jsme se rozhodli k následujícím krokům:

 • Všechny vstupenky na neuskutečněné akce (dále jen vstupenky) byly automaticky přesunuty na další termín události v původně zakoupeném městě.
 • Vstupenky jsou nicméně považovány za vouchery (není třeba o ně explicitně žádat) a je tedy možné, nechat si je na základě písemné žádosti přesunout do jiného města.
 • Pokud se máte v plánu zúčastnit akce v novém termínu, prosíme o zaslání zprávy z původního emailu nákupu ve tvaru:
  Předmět: Přesun vstupenek
  Zpráva: Potvrzuji účast na novém termínu / Žádám o přesun na událost <jméno události>
  na info@ladiesnight.cz a to nejpozději 14 dnů před začátkem akce.
 • Využít vstupenku půjde i bez předchozího potvrzení předložením u vchodu, nicméně v případě překročení kapacit události může dojít k omezení zakoupených služeb (sezení v předních řadách, atp.), nebo nevpuštění do sálu.
 • Přesun vstupenek / potvrzení nového termínu se považuje za závazné a zaniká tak právo na vrácení vstupného.
 • Pokud Vám aktuálně vypsané termíny nevyhovují, je možné až do konce ochranné doby využít libovolnou další akci, kterou můžeme zařadit do prodeje.

Vracení vstupného:

Pokud nedojde k využití vstupenek na náhradní akci, budou vráceny peníze na základě žádosti po ukončení ochranné doby, která trvá do 31. 10. 2021. Pokud jste již o vrácení žádali, není třeba žádat znovu. Pokud se nakonec rozhodnete svou vstupenku využít, bude tato žádost považována automaticky za bezpředmětnou.
V případě, že patříte do chráněné skupiny obyvatelstva (§ 5  odstavec 3 výše uvedeného zákona) , která má na vrácení nárok bezodkladně, zašlete doklady prokazující danou skutečnost na info@ladiesnight.cz.

Nové termíny:

V současné chvíli jsou na ladiesnight.cz a našem FB nové termíny akcí, které jsou již finální. Pro zatím je možné dokoupit pouze základní vstupné (eTicket), během následujících týdnů uvedeme do prodeje i další druhy vstupenek, včetně možnosti tištěných poukazů.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás na vystoupení.