Tato webová stránka a její obsah jsou chráněny autorským právem LadiesNight.cz – © LadiesNight.cz 2022. Všechna práva vyhrazena.Jakákoli redistribuce nebo reprodukce části nebo celého obsahu v jakékoli formě je zakázána kromě následujících:

  • výňatky můžete tisknout nebo stahovat na místní pevný disk pouze pro své osobní a nekomerční použití
  • můžete kopírovat obsah jednotlivým třetím stranám pro jejich osobní použití, ale pouze pokud uvedete webovou stránku jako zdroj materiálu

Obsah nesmíte, s výjimkou našeho výslovného písemného povolení, distribuovat nebo komerčně využívat. Nesmíte je přenášet ani ukládat na jakékoli jiné webové stránce nebo jiné formě elektronického vyhledávacího systému.