Vítejte na LadiesNight.cz . Pokud budete pokračovat v procházení a používání tohoto webu, souhlasíte s tím, že budete dodržovat a budete vázáni následujícími podmínkami používání, které spolu s našimi zásadami ochrany osobních údajů upravují vztah LadiesNight.cz s vámi ve vztahu k tomuto webu.

Termín LadiesNight.cz nebo ‚nás‘ nebo ‚my‘ odkazuje na majitele webu. Termín ‚vy‘ odkazuje na uživatele nebo diváka našich webových stránek. Používání této webové stránky podléhá následujícím podmínkám použití:

  • Obsah stránek tohoto webu slouží pouze pro vaši obecnou informaci a použití. Může se změnit bez upozornění.
  • Ani my, ani žádné třetí strany neposkytujeme žádnou záruku nebo záruku, pokud jde o přesnost, včasnost, výkon, úplnost nebo vhodnost informací a materiálů nalezených nebo nabízených na této webové stránce pro jakýkoli konkrétní účel. Berete na vědomí, že takové informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby a výslovně vylučujeme odpovědnost za jakékoli takové nepřesnosti nebo chyby v maximálním rozsahu povoleném zákonem.
  • Vaše použití jakýchkoli informací nebo materiálů na této webové stránce je zcela na vaše vlastní riziko, za které neneseme odpovědnost. Je vaší vlastní odpovědností zajistit, aby všechny produkty, služby nebo informace dostupné prostřednictvím této webové stránky splňovaly vaše specifické požadavky.
  • Tato webová stránka obsahuje materiál, který vlastníme nebo na který máme licenci. Tento materiál zahrnuje, ale není omezen na, design, rozvržení, vzhled, vzhled a grafiku. Reprodukce je zakázána jinak než v souladu s autorským právem, které je součástí těchto podmínek.
  • Všechny ochranné známky reprodukované na této webové stránce, které nejsou majetkem provozovatele ani na něj mají licenci, jsou na webu uvedeny.
  • Neoprávněné použití této webové stránky může vést k uplatnění nároku na náhradu škody a/nebo být trestným činem.
  • Čas od času může tato webová stránka obsahovat také odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou poskytovány pro vaše pohodlí a poskytují další informace. Neznamená to, že podporujeme webovou stránku (stránky). Neneseme žádnou odpovědnost za obsah odkazovaných webových stránek.
  • Bez předchozího písemného souhlasu LadiesNight.cz nesmíte vytvořit odkaz na tento web z jiného webu nebo dokumentu .