Refundace období COVID -19

Vracení peněz:
Vzhledem k minimální podpoře ze strany státu a absurdní byrokratické zátěži se nám nepodařilo v dostatečné míře subvencovat škody způsobené zásahy vlády v období posledního roku a půl.

Vzhledem k této situaci jsme nuceni využít aktualizovaného zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí. Ten nově stanoví ochranou lhůtu pro vrácení vstupeného až na 31. října roku 2022.
Všechny nevyužité vstupenky z akcí přesunutých, či zrušených, v důsledku nařízení vlády v posledním roce a půl, jsou automaticky využitelné jako vouchery na akce v naší nabídce.

Pokud k jejich využití nedojde, budou Vám vráceny peníze na konci ochranné lhůty. Vzhledem k administrativní zátěži, kterou tato operace představuje, vytvoříme do konce ochrané lhůty systém, kde se půjde k vrácení peněz přihlásit a sdělit nám instrukce pro vrácení (pokud již nebude možné vrátit platby kartou).

O vrácení vstupného žádejte pohodlně ve formuláři níže

Formulář refundace

Přihlášení do systému vrácení peněz

Jméno na potvrzení o objednávce
Příjmení na potvrzení o objednávce
Emailová adresa na, kterou přišlo potvrzení o objednávce
Telefonní kontakt pro případné ověření údajů
Číslo účtu k vrácení vstupného
Místo konání akce, termín
Potvrdte, že Vámi zadané údaje jsou pravdivé a jste majitelem zakoupených vstupenek/vstupenky