Refundace období COVID -19

Vracení peněz:Vzhledem k minimální podpoře ze strany státu a absurdní byrokratické zátěži se nám nepodařilo v dostatečné míře subvencovat škody způsobené zásahy vlády v období posledního roku a půl. Vzhledem k této situaci jsme nuceni využít aktualizovaného zákona o některých opatřeních … Read More